Contact Us
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม * ต้องการข้อมูล
ชื่อ - นามสกุล: *
E-mail Address : *
หมายเลขโทรศัพท์ : *
ที่อยู่ : *
อาชีพ หรือ ตำแหน่ง : *
ชื่อบริษัท : *
โครงการที่ท่านต้องการข้อมูล : *
ข้อเสนอ แนะนำ ติชม:
กรุณากรอกชุดตัวอักษร:
 

 
แผนที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และ โครงการบ้าน
บริษัท วังทองกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
801/394 - 400 ม.8 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ : (02) 523-8888, โทรสาร : (02) 992-5228,
แบบฟอร์มรับสมัครงานออนไลน์
กรุณากรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วนสมบูรณ์ (*ต้องการข้อมูล)
ประวัติและข้อมูลส่วนตัว

     ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร   *
   
     ชื่อ     *
     นามสกุล   *
     Name   * ( กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ )
     Surname   * ( กรุณากรอกเป็นภาษาอังกฤษ )
     รูปภาพ  
     ชื่อเล่น  
     E-mail   *
     วัน เดือน ปี  
อายุ
     เชื้อชาติ  
สัญชาติ
     ศาสนา  
     น้ำหนัก   ส่วนสูง
     เงินเดือนที่ต้องการ  
     วันที่พร้อมจะเข้าทำงาน  
       
     ที่อยู่ปัจจุบัน   โทรศัพท์
     ที่อยู่ตามทะเบียน   โทรศัพท์
     สถานที่เกิด  
     บัตรประชาชน  
     สถานที่ออกบัตร   วันที่ออกบัตร
     วันที่บัตรหมดอายุ  
     บัตรประจำตัวเสียภาษี  
     สภาพการสมรส  
     ชื่อสามี / ภรรยา  
     สถานที่ทำงาน   โทรศัพท์
     การรับราชการ
  เกณฑ์ทหารแล้ว พ.ศ.  
  จะถูกเกณฑ์ พ.ศ.

  ได้รับการยกเว้นเฉพาะ

  เรียนรักษาดินแดนปี
  อื่นๆ
     บ้านพักอาศัย   บ้านตนเอง   บ้านเช่า   อาศัยกับครอบครัว / ญาติ

ประวัติครอบครัว

ชื่อ - นามสกุล
อายุ
อาชีพ
สถานที่ทำงาน / โทรศัพท์
   ชื่อบิดา :
   ชื่อมารดา :
   พี่/น้อง   1.
2.
3.
4.
5.
 

ประวัติการศึกษา

ระดับการศึกษา
ชื่อสถาบันการศึกษา
ปีที่ศึกษา
ปีที่จบ
วุฒิ / สาขา
เกรดเฉลี่ย
ระยะเวลาการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมตอนต้น
มัธยมตอนปลาย
อาชีวะศึกษา
มหาวิทยาลัย
อื่น ๆ

การฝึกงาน - อบรม

ปี พ.ศ.
ชื่อสถาบัน
ชื่อหลักสูตร
ระยะเวลา

ภาษาและความสามารถพิเศษ

ภาษา
พูด
อ่าน
เขียน
เข้าใจ

ไทย

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

จีน

อื่น ๆ

พิมพ์ดีด ได้ ไม่ได้ ไทย คำ / นาที
    อังกฤษ คำ / นาที
ชวเลข ได้ ไม่ได้ ไทย คำ / นาที
    อังกฤษ คำ / นาที
เครื่องใช้สำนักงาน
คอมพิวเตอร์โปรแกรม
กีฬา

ประวัติการทำงาน

1. ชื่อบริษัทปัจจุบัน
ตำแหน่ง
     เริ่มงาน - สิ้นสุด
เงินเดือน
     ที่ตั้งสำนักงาน
สาเหตุที่ออก
     รายได้อื่นที่ได้รับจากบริษัท 1.   4.
  2.   5.
 

3.   6.

     ลักษณะงานโดยสังเขป
2. ชื่อบริษัทปัจจุบัน
ตำแหน่ง
     เริ่มงาน - สิ้นสุด
เงินเดือน
     ที่ตั้งสำนักงาน
สาเหตุที่ออก
     ลักษณะงานโดยสังเขป
3. ชื่อบริษัทปัจจุบัน
ตำแหน่ง
     เริ่มงาน - สิ้นสุด
เงินเดือน
     ที่ตั้งสำนักงาน
สาเหตุที่ออก
     ลักษณะงานโดยสังเขป

บุคคลที่บริษัทสามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน

ชื่อ - นามสกุล
เกี่ยวข้อง
ที่อยู่
โทรศัพท์
1.
2.

     ขับรถยนต์ ได้ ไม่ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง
     ขับรถจักรยานยนต์ ได้ ไม่ได้ มีใบอนุญาตขับขี่
  มีรถยนต์เป็นของตนเอง ไม่มีรถยนต์เป็นของตัวเอง

ข้อมูลทั่วไป

การปฏิบัติงานต่างจังหวัด เป็นประจำ ขัดข้อง    ไม่ขัดข้อง
เป็นครั้งคราว ขัดข้อง    ไม่ขัดข้อง

ท่านเคยทำผิดกฏหมายและต้องคดีอาญาหรือไม่
ไม่เคย     เคย เหตุผล :
ท่านเคยถูกไล่ออกจากงานหรือไม่
ไม่เคย     เคย เหตุผล :

 

 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความดังกล่าวทั้งหมดในใบสมัครนี้เป็นความจริงถูกต้องและสมบูรณ์ทุกประการ หลังจากบริษัท ฯ จ้างเข้ามาทำงานแล้วปรากฏว่าข้อความในใบสมัครงาน เอกสารที่นำมาแสดง หรือรายละเอียดที่ให้ไว้ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเลิกจ้างข้าพเจ้าได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินชดเชยหรือค่าเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น


กรุณากรอกชุดตัวอักษร ลงในช่องว่าง ::  *

ทาวน์โฮม 2 ชั้น ทางเลือกใหม่..ที่แตกต่าง
เดอะ โฟริเอช รังสิต-คลอง4 โทร 02 156 9230-32
Subscribe and recieved our news letter every month!!โครงการบ้าน จาก วังทองกรุ๊ป
แนะนำโครงการใหม่
 
บ้านวังทอง The Prairie
02 150 9544-5
 
เดอะ โฟริเอช รังสิต-คลอง4
02 156 9230-32
 
วราบดินทร์ รังสิต-คลอง3
02 191 0298-9
บ้านวังทอง The Prairie
รังสิต-คลองหลวง
02 150 9544-5
เดอะ โฟริเอช
รังสิต-คลอง4
02 156 9230-32
บ้านวราบดินทร์
รังสิต-คลอง3
02 191 0298-9
เดอะ พาลาซเซตโต้
พหลโยธิน กม.64
(035) 272-317-9
ระยอง
(038) 035-481-2
คลองหลวง
02-976-4855-7

Copyright © 2014 Wangthong Group All Rights Reserved. Tel. (02) 523 8888 Contact : info@wangthong.com